Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkva 

 

Tko (ne)može biti kum? >>

 

Krizmanici u godini 2017.

  Datum Mjesto Ime i prezime
01. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Nina Simić
02. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Noemi Rojnić
03. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Noel Shahini
04. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Viktorija Ana Kokić
05. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Filipa Pendić
06. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Valentina Zanco
07. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Filip Kristaj
08. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Leon Vujisić
09. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Roko Cigić
10. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Viktor Dovrtelj
11. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Ivan Mihael Lenić
12. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Lucija Klun
13. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Tomas Šebelić
14. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Leonardo Šuran
15. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Manuel Močnik
16. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Mauro Kos
17. 04. lipnja 2017. Katedrala Pula Eleonora Duka

Mise u župi

Mise kroz tjedan

Katedrala u 7:30 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

Misericordija 19:00

Franjevački samostan sv. Franje 19:00

Mise nedjeljom

Misericordija u 8:00, 20:00

Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

Katedrala u 10:30 Misa za narod

Franjevački samostan sv. Franje 11:30, 19:00

Biskupija

Biskup