Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

Štinjanska župa, jedina u Istri posvećena sv. Margareti djevici i mučenici i ove će godine svoj župni blagdana proslaviti svečanim misnim slavljem i dvodnevnom duhovnom pripravom. Štinjanska je župa povezana sa katedralnom župom time što se o njoj brinu isti župnik i župni vikar.

Više informacija o proslavi na plakatu:

Od 4. do 11. srpnja 2017. u Hrvatskoj je bila jedna skupina izraelskih hodočasnika. U grupi je bilo vjernika iz raznih dijelova Izraela, a najviše iz Nazareta i Betlehema.

Pulska katedralna župa dobiva novog župnog vikara, vlč. Marcin Madej odlazi u Umaško-oprtaljski dekanat, a u katedralu dolazi mladomisnik vlč. Mauro Boccadoro.

Štovanje Sv. Tome u Puli je jedan od naznačajniih duhovnih vrijednosti, tradicije i povijesti našega grada koja seže već u kasnoantičko doba kada se rimska kolonija postupno preobrazila u ranokršćansku biskupiju.

Mise u župi

Mise kroz tjedan

Katedrala u 7:30 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

Misericordija 19:00

Franjevački samostan sv. Franje 19:00

Mise nedjeljom

Misericordija u 8:00, 20:00

Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

Katedrala u 10:30 Misa za narod

Franjevački samostan sv. Franje 11:30, 19:00

Biskupija

Biskup