Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

Pokop

 

Umrli u godini 2017.

  Datum smrti Ime i prezime pokojnika
01. 4. siječnja 2017. Agnese Cusin
02. 6. siječnja 2017. Ruža Pujas
03. 6. siječnja 2017. Jula Ivanek
04. 9. siječnja 2017. Dragica Bačnik
05. 22. veljače 2017. Anđelka Mišković
06. 5. ožujka 2017. Armando Mihovilović
07. 17. ožujka 2017. Albina Zadravec
08. 10. travnja 2017. Ivan Rojnić
09. 18. travnja 2017. Giuliana Vasiljević
10. 25. travnja 2017. Marija Legovini
11. 24. svibnja 2017. Danica Malnar
12. 7. lipnja 2017. Anton Božac
13. 8. lipnja 2017. Marija Ćalović
14. 18. lipnja 2017. Anđela Jurišić
     

Mise u župi

Mise kroz tjedan

Katedrala u 7:30 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

Misericordija 19:00

Franjevački samostan sv. Franje 19:00

Mise nedjeljom

Misericordija u 8:00, 20:00

Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

Katedrala u 10:30 Misa za narod

Franjevački samostan sv. Franje 11:30, 19:00

Biskupija

Biskup