Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije
  1. U petak Crkva slavi blagdan Sv. Šimuna i Jude Tadeja.
  2. Mjesec listopad je posvećen Mariji, svakog dana prije večernje Sv. Mise, u 17:30 je listopadska pobožnost u Misericordiji.
  3. Svaki ponedjeljak i četvrtak u 00 sati u župnoj dvorani katedrale održavaju se kateheze za mlade i odrasle.
  4. U petak će biti misa za hrvatske branitelje u 8:00 u katedrali koju predvodi vlč. Ilija Jakovljević
  5. U petak u Misericordiji je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom od 9 do 18:00 sati i prilika za ispovijed od 9:00-13:00.
  6. U subotu u župnoj dvorani bit će vjeronauk za prvopričesnike: u 10 sati (za hrvatsku grupu), u 10.45 (za talijansku grupu) Vjeronauk za krizmanike bit će u nedjelju nakon župne mise u 10:30.

Raspored misa i kateheza

Mise zornice

05:45 - Katedrala, jutarnja molitva časoslova (ulaz iz Kandlerove ulice)

06:30 - Katedrala mise zornice svako jutro (od ponedjeljka do petka)

Mise kroz tjedan

Katedrala u 8:00 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

Mise nedjeljom

08:00 - Misericordija

09:00 - Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

10:30 - Katedrala u 10:30 Misa za narod

11:30 - Franjevački samostan sv. Franje

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

KATEHEZE

Prvopričesnici: informacije o katehezama za prvopričesnike potražite u župnim obavijestima

Krizmanici: svake nedjelje nakon župne mise u 10:30

 

Biskupija

Biskup