Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije
  1. Ovaj tjedan Crkva slavi:

u sreijedu, Sv. Franjo Saleški

u četvrtak, Obraćenje Sv .Pavla, blagdan

u petak, Sv.Timotej i Tit

  1. Svaki utorak u Misericordiji ozganiziramo “ Duhove večeri za mlade“, u 18:00 sati Sveta Misa, a nakon mise klanjanje i slavljene (predvode grupa Jerihon).
  2. Svaki četvrtak u župnom uredu katedrale u 19:00 sati organiziramo Biblijsku večer- LECTIO DIVINA (Božansko čitanje), to je molitva nad tekstom iz Svetog pisma.
  3. U srijedu slavimo blagdan obraćenja Sv. Pavla apostola, na poseban način slavi se u župi sv. Pavla u Puli. Taj dan završava Molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Svečana misa bit će u 18:00 sati.
  4. U petak u Misericordiji je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom od 9 do 18:00 sati i prilika za sv. ispovijed od 9:00-13:00.
  5. U subotu u župnoj dvorani bit će vjeronauk za prvopričesnike: u 10 sati (za hrvatsku grupu), u 10.45 (za talijansku grupu)

Vjeronauk za krizmanike bit će u nedjelju nakon župne mise u 10:30.

Raspored misa i kateheza

Mise zornice

05:45 - Katedrala, jutarnja molitva časoslova (ulaz iz Kandlerove ulice)

06:30 - Katedrala mise zornice svako jutro (od ponedjeljka do petka)

Mise kroz tjedan

Katedrala u 8:00 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

Mise nedjeljom

08:00 - Misericordija

09:00 - Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

10:30 - Katedrala u 10:30 Misa za narod

11:30 - Franjevački samostan sv. Franje

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

KATEHEZE

Prvopričesnici: informacije o katehezama za prvopričesnike potražite u župnim obavijestima

Krizmanici: svake nedjelje nakon župne mise u 10:30

 

Biskupija

Biskup Ivan Štironja