Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije
  1. Ovaj tjedan Crkva slavi:

u ponedjeljak, Sv. Agata

u utorak, Sv. Pavao Miki

u petak, Sv. Skolastika

u subotu, Bl. Alojzije Stepinac

  1. Svaki ponedjeljak i četvrtak u 20 sati u župnoj dvorani katedrale održavaju se kateheze za mlade i odrasle.
  2. Svaki utorak u Misericordiji ozganiziramo “ Duhove večeri za mlade“, u 18:00 sati Sveta Misa, a nakon mise klanjanje i slavljene (predvode grupa Jerihon).
  3. Svaki četvrtak u župnom uredu katedrale u 19:00 sati organiziramo Biblijsku večer- LECTIO DIVINA (Božansko čitanje), to je molitva nad tekstom iz Svetog pisma.
  4. U petak u Misericordiji je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom od 9 do 18:00 sati i prilika za sv. ispovijed od 9:00-13:00.
  5. U subotu u Misericordiji u 8:00 sati, slavit ćemo svečanu svetu misu na čast Bl. Kardinala Alojzija Stepinca.
  6. U subotu u župnoj dvorani bit će vjeronauk za prvopričesnike: u 10 sati (za hrvatsku grupu), u 10.45 (za talijansku grupu).
  7. Vjeronauk za krizmanike bit će u nedjelju nakon župne mise u 10:30.
  8. Naša župa organizira hodočašće u Međugorje od četvrtka 14.ožujka do nedjelje 17.ožujka. Cijena je hodočašća 110 eura po osobi. Prijaviti se možete kod župnika Rikarda ili kod gospođe Mirjane čiji se kontakt zajedno sa ostalim informacijama vezanim za hodočašće nalazi na plakatu na vratima crkve. Potičemo vas da se prijavite što prije.

Raspored misa i kateheza

Mise zornice

05:45 - Katedrala, jutarnja molitva časoslova (ulaz iz Kandlerove ulice)

06:30 - Katedrala mise zornice svako jutro (od ponedjeljka do petka)

Mise kroz tjedan

Katedrala u 8:00 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

Mise nedjeljom

08:00 - Misericordija

09:00 - Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

10:30 - Katedrala u 10:30 Misa za narod

11:30 - Franjevački samostan sv. Franje

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

KATEHEZE

Prvopričesnici: informacije o katehezama za prvopričesnike potražite u župnim obavijestima

Krizmanici: svake nedjelje nakon župne mise u 10:30

 

Biskupija

Biskup Ivan Štironja